Sağlık için Genetik Tarama Testi

DNA sağlık testimiz ile 1.000'den fazla hastalığa ve diğer özelliklere yatkınlığınızı öğrenin.
DAHA FAZLA BİLGİ
health genetic report DNA
Caja producto test salud

Sağladığımız genetik bilgiler, hayatımızda alacağımız en kritik kararların anahtarını oluşturmaktadır. Önleyebileceğimiz bazı hastalıklar vardır ve sağlık için genetik tarama testi bize bunları tespit etme imkanı sunar.

1.000’den fazla hastalığı ve diğer özellikleri analiz ediyoruz, bu da bizi piyasadaki en kapsamlı önleyici sağlık testlerinden biri yapıyor.

Genetik sağlık tarama testi ile genetik yatkınlığınızı keşfedin.

Önleme ve erken teşhis, birçok hastalığın tedavisinde başarı oranlarını 5 ila 10 kat arttırabilir. Genomlarınız nereye odaklanmanız gerektiğini söyleyecektir. Genetik haritanızı analiz ederek, sağlığınız ve esenliğiniz ile ilgili en iyi kararları vermek için gerekli bilgileri elde ederiz.
Genetik sağlık testimiz piyasada bulunan en eksiksiz testtir ve sağlığınızla ilgilenen uzmanlar için çok yararlı bilgiler sağlamaktadır. Sadece 24Genetics’de bulabileceğiniz birden fazla bölümümüz bulunmaktadır: biyometrik yatkınlıklar, karmaşık hastalıklar, biyobelirteçler, farmakogenetik veya yüzlerce hastalıkla ilgili olası patojenik mutasyonların algılanması.
Örnek sağlık raporumuzu indirin.​
Raporlar, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca Leçe ve İspanyolca dillerinde hazırlanmaktadır.
informe de prueba de salud
ejemplo de informe de salud

Genetik sağlık testimiz muhtemelen piyasadaki en kapsamlı DNA testi sonucudur..

700.000’den fazla genetik işaretleyiciyi analiz ederiz. Bunlardan, kompleks algoritmalarımızın yardımı ile en prestijli genetik araştırmaları esas alan sonuçları ortaya çıkarırız.

DNA içinde ataların kökenleri üzerinde çalışırız. Bunlar kişinin genetik mirasını oluşturur ve bu algoritmaların doğru bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlar. Genetik yatkınlığın hesaplanması etnik kökene göre değişebilir. Örneği cilt kanseri riski Afrika kökenli bir kişi ile İskandinav kökenli bir kişi için aynı şekilde hesaplanmamaktadır. Büyük olasılıkla, 24Genetics, algortimaları doğru bir şekilde uygulamadan önce ataların kökenlerinin analizini yapan Avrupa’daki tek şirkettir.

Algoritmalarımız DNA’nın bir erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğunu analiz etmemize olanak sağlamaktadır.

Böylelikle, her kişiye en uygun araştırmayı uygulayabiliriz.

Sağladığımız raporlar, test kapsamındaki genetik veriler hakkında mümkün olduğunca fazla pratik bilgi sunmaktadır. Pek çok hastalık için genlerin sadece bir kısmındaki patojenik mutasyonları veya bunların eksikliğini raporlarız. (Test aşamasında görebildiklerimiz). Bunun anlamı, hastalık test etmediğimiz bölgelerde bulunabilir. 24 Genetics tarafından sağlanan genetik bilgiler klinik veya tanılamaya yönelik kullanım için geçerli değildir. Doktorlarınızdan veya sağlık uzmanlarınızdan herhangi biri, tespit edilen belirli bir mutasyon hakkında özellikle endişe duyuyorsa, bu mutasyonları doğrulamak için klinik kullanıma yönelik ikinci bir genetik test isteyebilecektir. 24Genetics testleri, diğer hususların yanı sıra, genellikle gözden kaçan son derece ilişkili bilgileri gün ışığına çıkarmaya hizmet eder.

24Genetics sağlık genetik testi sonuç raporunun bir örneği bu sayfada mevcuttur.

Genetik bize pek çok bilgi sağlar.

24Genetics DNA Testi 7 kategoride çok sayıda veri ile birlikte 7 ayrıntılı rapor sunmaktadırYetenek ve kişisel özellikleri, patolojiler veya hastalıklarla karıştırmamamız gerekir. Özellikle, DNA genetik sağlık tarama testi eksiksiz bir sağlık raporu sağlar. Çok sayıda hastalığın ayrıntı andırılması ve ilaç uyumluluğu bilgileri ile birlikte sunulmaktadır.

24Genetics Sağlık Genetik Testi ile çok makul bir fiyata yüksek sayıda patolojiye ait bir genel değerlendirmeye sahip olabilirsiniz. Bu testler sayesinde, genetik danışmanlar olarak, genlerinizi anlama konusunda değerli yaklaşımlar sunabiliriz. Belirli bir hastalığın tanılanmasına ihtiyacınız varsa, bu hastalıkla ilgili tüm genleri veya hastalıkla ilgili genleri ya da fenotipleri analiz eden DNA testleri mevcuttur. Bunlar aynı zamanda klinik kullanım için geçerlidir. Aile geçmişinizde herhangi bir şey varsa, doktorunuza veya genetik bölümüne danışmanızı ve böyle bir teste ihtiyacınız olup olmadığını öğrenin.

DNA bilgisine sahip olarak, birden fazla monojenik hastalığı gelecekte çocuklarımıza aktarmayı önleyebiliriz.

Belki bu hastalıklardan bazıları genlerimizde bulunmakta ve henüz kendilerini göstermemektedir. Ancak bu hastalıklar çocuklarımızda veya torunlarımızda ortaya çıkabilir. Genetik Sağlık riski testimiz ile bunlardan bir çoğunu belirleyebilir ve buna göre hareket edebiliriz. Ayrıca, bu hastalıkların bazılarının çocuklarımıza geçmesini önleyecek teknikler de bulunmaktadır.

Ancak genetik bilgilerimize sahip olmak kişiselleştirilmiş ilaç konusunda da ileriye doğru atılan bir adım olabilir. Her kişiye tıbbi tedaviler farklı bir şekilde  uygulanmalıdır. Bazı kişiler için çok etkili olan ilaçlar, diğerleri için etkili olmayabilir. Kişiler için hangi tedavilerin en iyi olacağını deşifre etmenin anahtarlarından biri de genlerinde bulunmaktadır. DNA Sağlık Testimiz, onlarca ilaca genetik yatkınlığa ilişkin verileri içerir. Bu nedenle, doktorunuzun en uygun ilaçları reçete etmesine yardımcı olabilir. 24Genetics gibi bir genetik danışmanın önemi, genetik analiziniz ve kişiselleştirilmiş tedaviniz için çok önemlidir.

24Genetics DNA testleri koruyucudur.

Testleri, organizmanın genetik çeşitlerinden bir kısmını analiz ederek gerçekleştirmekteyiz (toplam 3,2 milyardan yaklaşık 700,000 tanesi). Bu nedenle testlerin klinik veya tanısal geçerliliği yoktur. Bir hastalık veya patolojiye yatkın olmanız, kesinlikle bu nedenle hasta olacağınız anlamına gelmez. Diğer birçok dış (çevresel) ve yaşam tarzı faktörleri burada rol oynamaktadır. Benzer şekilde, herhangi bir yatkınlık gösterilmemiş olan bir hastalık da gelişebilir.
Ayrıca gen bölgelerinde analiz etmediğimiz mutasyonlar olabilir. Bu nedenle, 24Genetics, ailenizde bir sağlık sorunu geçmişi varsa, belirli alanlara daha derinlemesine bakmak üzere tıbbi bir uzmana veya genetik uzmanına danışmanızı daima öneririz. Tıbbı uzmanın önerisi doğrultusunda tanılayıcı DNA testini yaptırabilirsiniz.

Daha fazlası…

24Genetics Sağlık Raporunda neler bulacaksınız?

Aşağıdaki tiplere ayrılan yüzlerce hastalığa karşı genetik yatkınlığınızın analizini yapıyoruz.

Karmaşık Hastalıklar: GWAS

Tanım olarak karmaşık hastalıklar, gelişimi birden fazla faktörden etkilenen patolojiler olarak tanımlanmaktadır. Genetik sadece bir parçadır ve çevresel faktörler olarak bilinen yaşam tarzı, diyet, yaşadığımız yer, günlük stres seviyemiz, yaş vb. gibi diğer faktörler genlerimiz kadar önemli veya hatta daha büyük bir etkiye sahip olabilir.

Bu bölümde sadece GWAS (Genom Çapında İlişki Çalışmaları) metodolojisi, yani “Metodoloji” bölümünde daha önce bahsettiğimiz biyoistatistiksel analiz kullanılarak analiz edilen karmaşık hastalıklara yer vereceğiz.

Bu patolojilerde, elde edeceğimiz bilgiler popülasyon ortalaması ile karşılaştırmaya dayanmaktadır. Bu nedenle, sonucunuz nüfus ortalamasından daha fazla, eşit veya daha az yatkın olup olmadığınızı gösterecektir. Normalde, söz konusu hastalığa yatkınlığı en yüksek olan nüfusun %10’unda yer alıyorsanız ortalamadan daha yüksek bir genetik yatkınlığa sahip olduğunuzu, yatkınlığı en düşük olan nüfusun %10’unda yer alıyorsanız daha düşük bir yatkınlığa sahip olduğunuzu belirteceğiz. Bu raporda daha önce de belirttiğimiz gibi, yatkınlığınızın olup olmamasının bir hastalığa yakalanacağınız ya da yakalanmayacağınız anlamına gelmediğini, çünkü birçok başka faktörün de etkili olduğunu hatırlatırız. Dahası, analiz edilen patolojilerin %10 ila 20’si arasında bir oranda ortalamanın üzerinde bir yatkınlığa sahip olmak yaygındır.

Bilgilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için, bu hastalıkları tıbbi uzmanlık alanlarına veya organizmanın bölgelerine göre sınıflandırdık.

 • Nöroloji
 • Dolaşım sistemi
 • Sindirim sistemi
 • Kas-iskelet sistemi
 • Endokrinoloji
 • Ürogenital sistem
 • Dermatoloji
 • Diğer

Karmaşık hastalıklar: onkojenik mutasyonlar

Bu bölümde, hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilenen karmaşık, yani çok faktörlü hastalıkları analiz etmeye devam ediyoruz, ancak önceki bölümden farkı, bir veya daha fazla genin bir veya daha fazla belirteçindeki mutasyonların tespitine dayanmamızdır (“Metodoloji” bölümünde açıklandığı gibi tek değişkenli veya çok değişkenli analiz). Bu mutasyonlar kendi başlarına, popülasyonla herhangi bir karşılaştırma yapılmaksızın, hastalıktan muzdarip olmak için genetik yatkınlığı zaten işaret etmektedir. Bu nedenle, bu hastalıkların sonuçlarında, patojenik olması muhtemel mutasyonlar bulup bulmadığımızı söylüyoruz ve popülasyonla karşılaştırma yapmıyoruz. Bu bölümde, ClinVar veri tabanında toplanan mutasyonları patojenik olarak değerlendiriyoruz.

Bu tür hastalıklarda, aynı gendeki aynı veya farklı mutasyonların farklı patolojilere zemin hazırlayabileceği göz önüne alındığında, bu bölümde özellikler hastalığa göre değil gene göre düzenlenmiştir.

Karmaşık hastalıklar: diğer

Bu bölümde, bir veya daha fazla genin bir veya daha fazla belirleyicisindeki mutasyonları tespit ederek analiz edilen (tek değişkenli veya çok değişkenli analiz) ancak onkolojik süreçlerle ilgili olmayan karmaşık hastalıkları dahil ediyoruz. Başka bir deyişle, önceki bölümle aynı metodolojiyi paylaşmaktadırlar ancak kanserle ilişkili hastalıklar değildirler. Önceki vakalarda olduğu gibi, bunlar karmaşık hastalıklardır ve bu nedenle çok faktörlüdürler.

Virüsler, bakteriler ve mantarlar

Genetik; virüsler, bakteriler ve mantarlar ile bunların neden olabileceği hastalıklar arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar. Yani, genleriniz viral, bakteriyel veya fungal bir enfeksiyona karşı daha fazla duyarlılık veya daha fazla direnç gösterebilir. Tüm metodoloji türlerimizi (GWAS, çok değişkenli veya tek değişkenli) kullanarak, bu bölümde sizi tüberküloz, Covid, pnömoni, bronşit veya herpes gibi çok sayıda bulaşıcı hastalığa karşı genetik yatkınlığınız ve hatta bazılarının şiddetlenme riski hakkında bilgilendireceğiz.

Alerjiler ve intoleranslar

Bu bölümde, gıda, dermatolojik ve solunum alanlarındaki bir dizi intolerans ve alerjiyi analiz ediyor ve genetik olarak bunlardan muzdarip olmaya yatkın olup olmadığınızı size söylüyoruz. Böylece, bir sağlık uzmanının yardımıyla, bunlardan kaçınmak veya semptomlarını hafifletmek ve sağlığınızı iyileştirmek için uygun önlemleri alabilirsiniz. Alerjiler ve intoleranslar bölümünde 3 metodolojimizi kullanıyoruz, bu nedenle analiz edilen özelliklerinizin her birinin sonucu kullandığımız özel metodolojiye bağlı olacaktır.

Biyobelirteçler ve diğerleri

Kolesterol veya trigliserit seviyeleri, kemik yoğunluğu veya beyaz kan hücreleri, trombositler veya nötrofillerin sayısı gibi bazı fizyolojik parametreler, diğerlerinin yanı sıra, anormal göstergelere sahip olma eğiliminizi belirleyen DNA’nızdan etkilenir.

Bu bölümde sadece GWAS metodolojisini kullanıyoruz, böylece sonuçlar her bir parametrenin anormal seviyelerine sahip olmak için ortalama popülasyondan daha fazla, eşit veya daha az yatkın olup olmadığınızı gösterecektir.

Farmakogenetik

Aynı ilaç farklı kişilerde farklı etki gösterebilir ve bu potansiyel etkinin bir kısmı DNA’nıza bağlıdır. Başka bir deyişle, genetiğiniz toksisite, etkinlik, metabolizma veya gereken doz açısından farklı ilaç türlerine verdiğiniz yanıtı etkileyebilir.

Bu bölümde, tek değişkenli ve çok değişkenli analiz yoluyla, vücudunuzun belirli ilaçlara şu veya bu şekilde yanıt vermesi için genetik yatkınlığınızı inceliyoruz.

Kalıtsal hastalıklar: genetik

Kalıtsal hastalıklar, karmaşık hastalıkların aksine, çevresel faktörlerden etkilenmez. Bu hastalıklara yakalanıp yakalanmamayı etkileyen tek faktör DNA’dır. Bu bölümde, analiz ettiğimiz hastalıkların her biri için, başta OMIM ve ClinVar olmak üzere dünya çapındaki en önemli genetik veri tabanlarında bildirilen ve bu patolojilerle ilişkilendirilen patojenik mutasyonları veya duyarlılık mutasyonlarını araştırıyoruz.

Bu bölümde listelenen hastalıkların çoğu “nadir hastalıklar” olarak sınıflandırılabilir ve belirttiğimiz gibi, yaşam tarzı veya diğer dış faktörler bu hastalıklardan muzdarip olma olasılığını etkilemez, sadece DNA’nın etkisi vardır. Buna ek olarak, bir hastalıkla ilişkili mutasyonların, bu giriş bölümünde daha önce açıkladığımız penetrans ve ekspresyon kavramlarına göre, hastalığın gelişmesine veya gelişmemesine ve gelişirse de farklı yoğunlukta olmasına neden olabileceğini hatırlatırız.

Kalıtsal hastalıklar, adından da anlaşılacağı üzere, soyunuzdan gelenlere aktarılmaya yatkındır. Bu bağlamda, bir hastalığa yatkınlık sağlayan patojenik bir mutasyona sahip olmanın her zaman bu hastalığa yakalanmak anlamına gelmediği ve 2 durumun ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır:

 • Taşıyıcı olmak ve aynı zamanda hastalığı geliştirmek.
 • Hastalığın taşıyıcısı olmak (patojenik mutasyona sahip olduğunuzda her zaman ortaya çıkar), ancak hastalığı geliştirmemek. Bu durumda, hastalık gelişmese de, patojenik mutasyon yavrulara aktarılabilir ve dolayısıyla hastalığa yatkınlık söz konusu olabilir. Patojenik mutasyonun yavruya geçme olasılığının az ya da çok olması diğer ebeveynin genetiğine de bağlıdır. Bu nedenle bu bilgi çok değerlidir.

Bu hastalıkların çoğu monogenetiktir, yani tek bir gendeki bir veya birkaç mutasyon belirli bir patolojiye yatkınlıktan sorumludur.

24Genetics tarafından sağlanan genetik test sonuçları klinik amaçlı veya tanılamaya yönelik kullanım için geçerli değildir. Bununla birlikte, doktorunuz raporlarımızda bulunan bir mutasyonun alakalı olduğunu düşünürse, olağan uygulama, bu mutasyonları doğrulamak için spesifik bir genetik tanı testi reçete etmektir.

Raporumuzda bulacağınız hastalıklardan bazıları şunlardır:

Alopecia areata Kabuki Syndrome 1
Intracranial aneurysm Leigh Syndrome
Rheumatoid arthritis Leopard Syndrome 1
Asthma (childhood onset) Leukoencephalopathy With Vanishing White Matter
Chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease Lissencephaly 1
Breast cancer Loeys-Dietz Syndrome 2
Non-melanoma skin cancer Long Qt Syndrome 1
Prostate cancer Maple Syrup Urine Disease
Prostate cancer aggressiveness Maturity-Onset Diabetes Of The Young, Type 2
Prostate cancer (early onset) Maturity-Onset Diabetes Of The Young, Type 3
Bladder cancer Meckel Syndrome, Type 3
Upper aerodigestive tract cancers Mental Retardation And Microcephaly With Pontine And Cerebellar Hypoplasia
Basal cell carcinoma Metachromatic Leukodystrophy
Squamous cell carcinoma Methylmalonic Aciduria And Homocystinuria, Cblc Type
Motion sickness Methylmalonic Aciduria, Cbla Type
Primary biliary cirrhosis Methylmalonic Aciduria, Cblb Type
Age-related macular degeneration Mitochondrial Complex Iii Deficiency, Nuclear Type 1
Conduct disorder Mucopolysaccharidosis Type Vi
Type 1 diabetes Mucopolysaccharidosis, Type Vii
Type 1 diabetes nephropathy Mucopolysaccharidosis, Type Iiia
Type 1 diabetes autoantibodies Mucopolysaccharidosis, Type Iiib
Type 2 diabetes Mucopolysaccharidosis, Type Iva
Endometriosis Muscular Dystrophy-Dystroglycanopathy (Congenital With Brain And Eye Anomalies), Type A, 1
Celiac disease Myopathy, Myofibrillar, 1
Alzheimer’s disease (late onset) Myopathy, Centronuclear, X-Linked
Coronary heart disease Myopathy Centronuclear
Parkinson’s disease Nemaline Myopathy 2
Multiple sclerosis Cystinosis, Nephropathic
Systemic sclerosis Niemann-Pick Disease, Type C1
Schizophrenia Niemann-Pick Disease, Type A
Glioma Niemann-Pick Disease, Type B
Hypothyroidism Noonan Syndrome 1
Myocardial infarction (early onset) Noonan Syndrome-Like Disorder With Or Without Juvenile Myelomonocytic Leukemia
Chronic lymphocytic leukemia Noonan Syndrome 4
Hodgkin’s lymphoma Obesity Due To Melanocortin 4 Receptor Deficiency
Diffuse large B cell lymphoma Albinism, Oculocutaneous, Type Ib
Follicular lymphoma Osteogenesis Imperfecta, Type Iii
Myasthenia gravis Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal
Multiple myeloma Pitt-Hopkins Syndrome
Neuroblastoma Polymicrogyria, Bilateral Frontoparietal
Osteosarcoma Microcephaly 3, Primary, Autosomal Recessive
Psoriasis Microcephaly 5, Primary, Autosomal Recessive
Allergic sensitization MICROCEPHALY 9, PRIMARY, AUTOSOMAL RECESSIVE; MCPH9
Testicular germ cell tumor Retinitis Pigmentosa
Wilms tumor Rubinstein-Taybi Syndrome 1
Vitiligo Sotos Syndrome 1
17-Beta Hydroxysteroid Dehydrogenase Iii Deficiency Supravalvular Aortic Stenosis
3-Methylcrotonyl-Coa Carboxylase 1 Deficiency Tay-Sachs Disease
3-Methylcrotonyl-Coa Carboxylase 2 Deficiency Tuberous Sclerosis 1
Aarskog-Scott Syndrome Tuberous Sclerosis 2
Achromatopsia 2 Albinism, Oculocutaneous, Type Ia
Leukemia, Acute Myeloid Tyrosinemia, Type I
Adrenoleukodystrophy Usher Syndrome, Type I
Hypophosphatasia, Adult Usher Syndrome, Type Id
Allan-Herndon-Dudley Syndrome Usher Syndrome, Type If
Alpha-1-Antitrypsin Deficiency Usher Syndrome, Type Iia
Amyloidosis, Hereditary, Transthyretin-Related Usher Syndrome, Type Iic
Anemia, Nonspherocytic Hemolytic, Due To G6Pd Deficiency Usher Syndrome, Type Iid
Angelman Syndrome Usher Syndrome, Type Iiia
Antithrombin Iii Deficiency Acyl-Coa Dehydrogenase, Very Long-Chain, Deficiency Of
Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Familial, 10 Weaver Syndrome
Auriculocondylar Syndrome 1 Wilson Disease
Hypophosphatemic Rickets, Autosomal Dominant Agammaglobulinemia, X-Linked
Bardet-Biedl Syndrome 1 Severe Combined Immunodeficiency, X-Linked
Muscular Dystrophy, Becker Type Adiponectin levels
Seizures, Benign Familial Neonatal, 1 Alcoholism (alcohol dependence factor score)
Beta-Thalassemia Androgen levels
Bloom Syndrome Aortic root size
Brugada Syndrome 1 Beta-2 microglubulin plasma levels
Cardiofaciocutaneous Syndrome 1 Bilirubin levels
Cardiofaciocutaneous Syndrome 1 Bone mineral density
Cardiomyopathy, Dilated, 1S C-reactive protein
Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 1 Calcium levels
Ceroid Lipofuscinosis, Neuronal, 1 Dehydroepiandrosterone sulphate levels
CEROID LIPOFUSCINOSIS, NEURONAL, 2; CLN2 Eosinophil counts
Ceroid Lipofuscinosis, Neuronal, 7 Spirometric measure of pulmonary function (Forced vital capacity)
Charcot-Marie-Tooth Disease, Type 4C Glycated hemoglobin levels
Chondrodysplasia Punctata 1, X-Linked Recessive Glycerophospholipid levels
Granulomatous Disease, Chronic, X-Linked Heart rate
Adrenal Hypoplasia, Congenital Homocysteine levels
Retinitis Pigmentosa 39 IgE levels
Night Blindness, Congenital Stationary, Type 1C Liver enzyme levels (gamma-glutamyl transferase)
Cornelia De Lange Syndrome 1 Liver enzyme levels
Costello Syndrome Magnesium levels
Cystic Fibrosis Menopause (age at onset)
Danon Disease Monocyte count
DEAFNESS, AUTOSOMAL RECESSIVE 12; DFNB12 Neutrophil count
Deafness, Autosomal Recessive 1A Phospholipid levels (plasma)
Deafness, Autosomal Recessive 31 Phosphorus levels
Deafness, Autosomal Recessive 7 Plasma omega-6 polyunsaturated fatty acid levels (dihomo-gamma-linolenic acid)
Deafness, Autosomal Recessive 9 Platelet count
Mannosidosis, Alpha B, Lysosomal Red blood cell count
Cardiomyopathy, Dilated, 1A Resting heart rate
Dubin-Johnson Syndrome Serum albumin level
Epileptic Encephalopathy, Early Infantile, 2 Serum total protein level
Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy 1, X-Linked Sex hormone levels
Myoclonic Epilepsy Of Lafora Smoking behavior
Erythrocytosis, Familial, 2 Thyroid hormone levels
Fabry Disease Uric acid levels
Familial Adenomatous Polyposis 1 Urinary uromodulin levels
Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 2 Vitamin B levels in ischemic stroke
Familial Mediterranean Fever White blood cell count
Thyroid Carcinoma, Familial Medullary APC: colorectal and pancreatic cancer
Fanconi Anemia, Complementation Group A ATM: breast cancer
Fanconi Anemia, Complementation Group O BARD1: breast cancer
Nephrotic Syndrome, Type 1 BRCA1: breast and ovarian cancer
Gaucher Disease, Type I BRCA2: breast and ovarian cancer
Glycogen Storage Disease Ib BRIP1: breast cancer
Glut1 Deficiency Syndrome 1 CDH1: breast and gastric cancer
Glutaric Acidemia I CDKN2A: pancreatic cancer
Multiple Acyl-Coa Dehydrogenase Deficiency CHEK2: breast and colorectal cancer
Glycogen Storage Disease Ia MLH1: Lynch syndrome
Glycogen Storage Disease Ii MSH2: Lynch syndrome and colorectal cancer
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Familial, 2 MSH6: Lynch syndrome and colorectal cancer
Hermansky-Pudlak Syndrome 3 MUTYH: MYH-associated polyposis and colorectal cancer
Histiocytosis-Lymphadenopathy Plus Syndrome PALB2: breast and pancreatic cancer
Ectodermal Dysplasia 1, Hypohidrotic, X-Linked PMS2: Lynch syndrome and colorectal cancer
Jervell And Lange-Nielsen Syndrome 1 PTEN: breast, uterine and colorectal cancer
Joubert Syndrome 10 RAD51C: ovarian cancer
Joubert Syndrome 14 RAD51D: ovarian cancer
Joubert Syndrome 16 SDHB: gastric cancer
Joubert Syndrome 3 SMAD4: juvenile polyposis syndrome and colorectal cancer
Joubert Syndrome 5 TP53: Li-Fraumeni syndrome, breast cancer and more
Joubert Syndrome 7 VHL: Von Hippel-Lindau syndrome
Joubert Syndrome 8 RET: thyroid carcinoma
Joubert Syndrome 9

Hâlihazırda bir genetik tarama testiniz var mı?

Hâlihazırda başka bir şirket kanalı ile bir genetik tarama testi yaptırdıysanız, başka bir DNA örneğini göndermenize gerek kalmadan 24Genetics ham verilerinizi kullanarak raporunuzu oluşturabilir. Testi mağazamızdan satın alın, biz her şeyi sizin için halledelim.

Sıkça sorulan sorular
BU GENETİK TESTİ NASIL YAPABİLİRİM?

Çok basit. Az miktarda tükürüğünüzü üzerine yerleştireceğiniz bir DNA kiti alacaksınız. Kiti kullanmadan önce videoyu izlemek için buraya tıklayın. Basit talimatları uyguladıktan sonra numuneyi bize geri gönderin. Özel bir laboratuvarda, bize gönderdiğiniz tükürük numunesinden DNA’yı elde edeceğiz. Ardından DNA’nızdaki yaklaşık 700.000 işaretleyicide yazılı olanları okuyabilmek için bir işlem gerçekleştireceğiz. Karmaşık bir bilgisayar analizinden sonra, en son genetik çalışmalarımızı uygulayan algoritmalarımız, size teslim edeceğimiz raporunuzu hazırlar.

24GENETICS GENETİK TARAMA TESTİ NELERDEN OLUŞMAKTADIR?

Çok kolay. Evinize bir test kiti göndereceğiz. Verilen basit talimatları izleyerek tükürüğünüzü numune yerine bırakabilirsiniz. Kiti geri aldığımızda, tükürük hücrelerinden DNA’yı çıkaracağız. Yüksek teknolojiye sahip sıralayıcılar üzerinde yaklaşık 700.000 genetik işaretin veya polimorfizmin okumasını yapacağız. Daha sonra, tescilli algoritmalarımız DNA’nızı analiz edecek. Bunu takiben, sözleşmede belirtilen raporları oluşturmak için en uygun bilimsel bilgiler kullanılacaktır.

BU TESTİN SONUÇLARINA BAKARAK, KENDİ SAĞLIK BAKIMIMIZDA TEK BAŞIMDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİR MİYİM?

Raporlarımız, vücudunuzun genetik yatkınlıkları hakkında veri sağlar. Ancak sağlımızı etkileyen başka birçok dış ve çevresel faktörler ile alışkanlıklar vardır. Bu nedenle raporlarımızı teşhis etmeye değil, önleyici nitelikte değerlendiriyoruz. Genetik raporunuzdan kaynaklanabilecek herhangi bir şüpheniz için her zaman tıp uzmanlarına danışmanız önerilmektedir. Bu nedenle, cevap hayır. Profesyonel doğrulama yaptırmadan yaşantınızda önemli değişiklikler yapmamanız en iyisi olacaktır.

GENETİK TARAMA TESTİNİ ÜLKEMDE YAPTIRMAK MÜMKÜN MÜ?

DNA kitlerimizi dünyanın dört bir yanındaki tüm ülkelere ücretsiz gönderiyoruz. Posta ile geri gönderim (testinizi sizin bize göndermeniz gerekir) veya ekspres teslimat (ürüne ve ülkeye bağlı olarak ek bir ücrete tabi olabilir) seçeneklerini kullanabilirsiniz. Dünya çapında birçok depomuz bulunmaktadır, böylece siparişinizi mümkün olan en yakın yerden göndereceğiz. ABD, İspanya veya Fransa’da için ücretsiz iade gönderimi vardır. Buna ilaveten, bazı paketlerimiz dünya çapında ücretsiz ekspres teslimat olanağından faydalanır.

TÜM GENETİK TESTLER AYNI KALİTEDE Mİ?
Genetik testimiz büyük olasılıkla piyasadaki en eksiksiz ve en yüksek kaliteli testtir.

Bir taraftan da DNA diziliminde kullanılan teknolojinin kalitesini hesaba katmalıyız. Tükürük kitinden dizilime. 24Genetics’te, Illumina’nın Avrupa’daki en iyi dizileme teknolojisini kullanıyoruz. Sonuç olarak, hizmetlerimizde kullanılan her bir bileşen piyasada mevcut olan en yüksek kaliteyi yansıtmaktadır.

Diğer taraftan, raporlarımızda sunduğumuz bilgilerin niteliğinin ve niceliğinin göz önüne alınması gerekmektedir. Örneğin bir genetik testten 7 farklı rapor oluşturabilen tek şirketiz. Oluşturduğumuz raporlarımız şunlardır: Soy, Nutrigenetik, Sağlık, Farmakogenetik, Yetenek ve Kişilik, Cilt Bakımı ve Spor. Bunların her biri, sağlanan bilgilerin kalitesi ve miktarı açısından sektörde birer ölçüt oluşturmaktadır. Örneğin, biyometrik verilere, karmaşık hastalıkları gösterebilecek ve müşterilerimizin cinsiyetine ve etnik kökenine bağlı olarak farklı algoritmalar uygulayabilecek tek şirket biziz.

Kısaca, genetik testlerimizin piyasada bulunan diğer genetik testlere göre iki yıl ileride olduğunu söyleyebiliriz.

 

GENETİK TARAMA TESTLERİNDEN ELDE EDİLEN TÜM BİLGİLER GENLERİMDE Mİ?

Hayır. Vücut bir dizi koşullandırma faktörlerine tepki gösterir. Genlerimiz kesinlikle önemli bir parametredir. Ancak egzersiz ve diyet gibi yaşam tarzı ve diğer birçok koşul vücudumuzu etkiler. Şüphesiz kendinizi iyi tanımak vücudunuza en uygun şekilde davranmanıza yardımcı olur. Genetikten elde edebileceğiniz de işte tam budur: sizin ve sağlığınızla ilgilenen uzmanlar için daha fazla bilgi.

NEDEN BU HASTALIK NLEMEYE YÖNELİK GENETİK TEST DİĞER TESTLERDEN DAHA İYİ?

24Genetics genetik sağlık riski testleri, bilgilerin niceliği ve kalitesi nedeniyle KENDİ kategorisinde en iyisi olarak kabul edilir. Sadece testimizin bölüm sayısını, piyasadaki diğer testlerle karşılaştıracak olursanız yeterli ve çok daha fazla veri sağladığımızı göreceksiniz. Sadece hastalıklar hakkında değil, aynı zamanda sağlığınızla ilgili biyometrik yatkınlıklar, biyobelirteçler, farmakogenetik ve çok daha fazla bilgiyi sağlar ve piyasadaki diğer genetik sağlık testlerinin pek çoğu bu verilere sahip değildir. Ayrıca, algoritmalarımız diğer şirketlerin algoritmalarına göre iki yıl öndedir; çünkü diğerlerinden daha bilimsel olarak doğrulanmış araştırmalar daha akılcı bir şekilde uygulamaktayız. Örneğin, algoritmamız, erkek veya kadın olmanıza bağlı olarak hangi çalışmanın sizin için geçerli olduğunu, sadece bu tür çalışmanın sizinkine benzer bir popülasyonda (Asya, Avrupa, vb.) doğrulanmış olması durumunda uygular. Aynı patoloji üzerinde birkaç konsolide çalışma olduğunu varsaydığımızda, algoritmamız, doktorlarınız için size en eksiksiz ve değerli kişiselleştirilmiş genetik bilgiyi sunmak için bunları birleştirebilir. Genetik testlerimizin piyasadaki en iyi test olarak kabul edilmesinin tüm nedenlerini öğrenmek istiyorsanız, buraya tıklayın.

BU GENETİK TARAMA TESTİ NEYE DAYANIYOR?

Bu test, bilimsel topluluk tarafından uluslararası alanda tanınan ve kabul edilen binlerce genetik çalışmayı esas almaktadır. Belli bir düzeyde uzlaşı sağlandığında, bilimsel çalışmalar, bilimsel kurum ve kuruluşlar aracılığıyla belirli veri tabanları üzerinden kamuoyuna duyurulur. Genetik raporlarımız, bu çalışmaların her bir müşterimizin genetik verilerine uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Bu, 24Genetics tarafından geliştirilen karmaşık bir algoritma kullanılarak yapılmaktadır.

SAĞLIK TESTİNDEN NE ELDE EDECEĞİM?
DNA kitinizi kaydederken verdiğiniz e-posta adresine ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş bir rapor göndereceğiz. Ayrıca, genetik haritanızı içeren elektronik ham veri dosyanızı sadece siparişinizi verdiğinizde değil, talep etmeniz halinde istediğiniz zaman size gönderebiliriz.
RAPORUMU GÜNCEL TUTMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM?
Raporlarımızdan birine eklenmek üzere yeni bir özellik tasarladığımızda, bunu herkese açık hale getirmeden önce çeşitli testler yapmaktayız. Zamanı geldiğinde bunu size iletişim kanallarımız üzerinden bildireceğiz.
BU TESTİ KİMLER YAPTIRABİLİR?
Yaşı ne olursa olsun herkes genetik testimizden yararlanabilir Ancak test bebek veya yaşlı bir kişi üzerinde yapılacaksa, bu durumu sipariş verirken bildirmelisiniz. Size tükürük örneğinin alınmasını kolaylaştıran özel bir kit göndereceğiz. Reşit olmayanlar için veli veya vasinin izni gereklidir.
BU TEST KLİNİK VEYA TANISAL KULLANIM İÇİN GEÇERLİ MİDİR?
Hayır, bu test klinik veya tanı amaçlı kullanım için geçerli değildir. Ancak doktorunuz raporumuzda yansıtılan bir mutasyonun sağlığınızla ilgili olduğunu düşünürse, söz konusu patolojiyi doğrulamak için klinik olarak geçerli bir test önerebilir. 24Genetik testleri önleyici mahiyettedir ve temel amaçları sizi genellikle gözden kaçan genetik sorunlar konusunda uyarmaktır.
RAPORDA GENETİK YATKINLIĞIM NEDENİ İLE BELİRLİ HASTALIKLARDAN RAHATSIZLANACAĞIM BELİRTİLİYORSA, BU RAHATSIZLIĞA ER VEYA GEÇ YAKALANACAĞIM ANLAMINI MI ÇIKARTMALIYIM?
Bizi biz yapan genetiğimiz ve yaşanan deneyimlerimizdir.

Genleriniz dışında, başka birçok çevresel ve iç faktör, bir hastalık geliştirip geliştirmeyeceğimizi belirler. Bu bağlamda, genetik olarak bir hastalığa yatkın olabilirsiniz ancak çevre koşulları, sağlık alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınız nedeniyle bu hastalığa hiçbir zaman yakalanmayabilirsiniz. Anca, genetik olarak bir hastalığa yatkın olabilirsiniz ve belirli bir hastalığa hayatınızın belli bir döneminde yakalanabilirsiniz.

Ancak, patolojiye bağlı olarak, genetiğin bir hastalığın başlangıcı veya gelişimi üzerinde daha fazla veya daha az etkisi olabilir.

Genetik bilgimiz sayesinde, sağlık uzmanları çalışmalarını çok daha fazla bilgi ile yürütebilirler. Aynı zamanda, fark yaratabilecek koruma planlarının tasarlanmasını da mümkün kılar.

RAPORUMDA BELİRLİ BİR HASTALIK İÇİN YATKIN OLMADIĞIM BELİRTİLİYORSA, BU BENİM HASTALIĞA YAKALANMAYACAĞIM ANLAMINA MI GELİR?
Çoğu hastalık sadece genlerimize bağlı değildir. Hastalıklar aynı zamanda sayısız iç ve dış faktör nedeni ile gelişebilir. Aynı zamanda, testimiz genomunuz hakkında kısmi bilgiye sahiptir. Tüm genomunuzu değil, sadece bir kısmını sıralamaktayız. Spesifik bir patolojiye dâhil olabilecek genlerin sadece belirli bir yüzdesini analiz ediyor olmamız olasılık dâhilindedir. Bu, analiz etmediğimiz veya şu anda bilinmeyen diğer gen bölgelerinde bu patolojiyle ilişkili başka mutasyonları taşıma olasılığını dışlamaz.

Belirli bir patoloji veya hastalıkta yer alan tüm genleri analiz eden ve uygunsa tıbbi bir bölümün talep edebileceği, klinik veya tanı amaçlı kullanım için genetik testler vardır. Tabi ki, birden fazla çevresel faktör her zaman dikkate alınmalıdır. Bunlar ayrıca hastalık geliştirme olasılığı üzerinde yüksek derecede etkiye sahip olabilir.

Testlerimiz klinik veya tanı amaçlı kullanım için geçerli değildir. Bu nedenle, herhangi bir şüpheniz varsa, uygun klinik genetik testleri yazabilmeleri için daima doktorlarınıza danışmanızı öneririz.

KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILDI; BU, TEST SONUÇLARIMI ETKİLEYEBİLİR Mİ?
Genetik test sonuçları değişebilir, bu nedenle test yaptırmanızı önermiyoruz.
BELİRL BİR HASTALIĞA YAKALANMA YATKINLIĞIM, AKRABALARIMINDA AYNI YATKINIĞA SAHİP OLDUKLARI ANAMINA MI GELİYOR?
Her insanın genetiği benzersizdir. Bu nedenle sağlık açısından alınacak kararlar konusunda daima hekiminize danışmanızı öneririz. Bununla birlikte, genetikte, ifade edilen durumların çoğu, genellikle yakın akrabaların durumu ile ilişkili olabilir. Dolayısıyla raporların oldukça benzer olması beklenir. Ancak, birçok dış faktörün de bir hastalık geliştirip geliştirmediğinizi etkilediğini unutmayın. Bu nedenle, farklı yaşam tarzları, sağlık alışkanlıkları, ikamet yerleri vb. özelliklere sahip akrabalar arasında hastalığa yakalanma olasılığını farklılaştırmaktadır.
BAZI ÇALIŞMALARDA GENETIK TARAMA TESTLERININ SAĞLIĞIMIZ IÇIN GEREKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDIR.
Logo 24g business partners
Müşterilerinize genetik testlerimizi sunarak onlara daha fazla değer katmak ister misiniz?

Bir muayenehaneniz, kliniğiniz varsa veya sağlık sektöründe herhangi bir uzmanlık alanında çalışıyorsanız, sizin için tasarladığımız tüm işbirliği formüllerini görmek için ortaklarımızın ve distribütörlerimizin İnternet sitesini ziyaret edin.

  0
  Arabası
  Sepetiniz boş
   Calculate Shipping
   Apply Coupon