Genel Hüküm ve Koşullar

1. HİZMET SAĞLAYICISININ TANIMLANMASI

Sahibi: “24GENETICS, S.L.”.
N.I.F.: B86093812
Ofisler: Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. kat, Madrid (C. P. 28046)
Telefon +34 910 059 099
E-posta: [email protected]
Veri Koruma Delegesi: [email protected]

 

 

 

2. BELGENİN AMACI

Bu belge, “24GENETICS, S.L.” (bundan böyle 24Genetics olarak anılacaktır) tarafından (bundan böyle 24Genetics olarak anılacaktır) tarafından https://24genetics.com adresinde yer alan web sitesi aracılığıyla sunulan genetik analiz hizmetlerini düzenleyen genel sözleşme koşullarını belirler.
Bu nedenle, bu belgeyi oluşturan hükümler dizisi, söz konusu hizmet sunumunun içeriğini ve genel olarak, 24Genetics’in kendisine uygun ticari faaliyetin uygulanmasında girdiği çok sayıda sözleşmede sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerini tanımlar; Böylece, bu koşullar söz konusu hizmetlerle sözleşme yapanlar (bundan böyle “kullanıcılar” olarak anılacaktır, yani 24Genetics tarafından yukarıda belirtilen web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerden herhangi birini talep eden herhangi bir gerçek kişi) tarafından kabul edildikten sonra, her bir özel sözleşmeye eklenmemiş olsalar bile, yani her birinin metnine entegre edilmemiş olsalar bile, 24Genetics ile yapılan ilgili özel sözleşmelerin geneline uygulanacaktır.
Bu genel sözleşme koşulları, 24Genetics tarafından sağlanan genetik analiz hizmetlerine çevrimiçi erişim iznini düzenler ve size elektronik sözleşme için bir prosedür ve güvenli bir kanal sunar.

 

 

 

3. BU GENEL SÖZLEŞME KOŞULLARININ KABUL ŞEKLİ

Tüm kullanıcılar bu genel sözleşme koşullarını kabul etmeli ve bunlara uymalıdır.
Sözleşme sürecinde ilgili kutunun işaretlenmesi ve aynı kişi için belirlenen tüm adımların telematik olarak takip edilmesi, kullanıcının mevcut imzasıyla aynı geçerliliğe sahip olan mevcut genel sözleşme koşullarının bilgi beyanı ve açık kabulü anlamına gelir. Bu şekilde, kullanıcı, web sitesi aracılığıyla eylemlerinden kaynaklanan yükümlülükleri edinmek için yeterli kapasiteye sahip bir kişi olduğunu, bu genel sözleşme koşullarını daha önce okuduğunu, içeriğini anladığını ve bunları kendi özel sözleşmesinin içeriğinin bir parçası olarak kabul ettiğini kabul eder. 

 

 

4. GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARIN REVİZE EDİLMESİ

Hizmetin sağlanmasına ilişkin sözleşme çerçevesini mümkün olduğunca güncel tutmak amacıyla, 24Genetics bu genel hüküm ve koşullarda tek taraflı olarak değişiklik yapabilir.
Güncellenen genel sözleşme koşulları, o ana kadar yürürlükte olan koşulların yerini alacak ve değişiklikten sonra kullanıcılar tarafından sözleşmeye bağlanan yeni hizmetler için, onların kabulüne bağlı olarak yürürlüğe girecektir.
Her halükarda, değişiklik yapıldıktan sonra 24Genetics tarafından web sitesinde sunulan hizmetleri yeniden işe alması halinde, kullanıcının söz konusu değişiklikleri açıkça kabul ettiği kabul edilecektir.
Yeni genel sözleşme koşullarının kabul edilmemesi halinde, her iki taraf arasındaki sözleşme ilişkisi, özellikle 24Genetics tarafından daha önce gerçekleştirilen hizmetlerden kaynaklanan ekonomik içerikli olanlar olmak üzere, bekleyen yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel gelmeksizin, o andan itibaren feshedilmiş sayılacaktır.

 

5. 24GENETICS TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİN VE FİYATLARIN BELİRLENMESİ

1. Kullanıcılar, belirlenen ücretin ödenmesi üzerine, aşağıdaki DNA analizi ve/veya genetik rapor hizmetlerine erişim elde edebilirler:
– “ANCESTRESTS”
– “SAĞLIK”
– “BESLENME”
– “İLAÇ”
– “SPOR”
– “CİLT”
– “YETENEK”
– “KOMPLE EKSOME SEKANSLAMA” (mutlaka genetik test içerir)
– TAM GENOM SEQUENTIALIZATION” (mutlaka genetik testi içerir)
Genel olarak, 24Genetics tarafından sağlanan hizmet kapsamlıdır: kullanıcıya kişisel tükürük örneği çıkarma kiti gönderilir, kullanıcı tükürüğünü toplama tüpüne bırakır, beraberindeki formları doldurur ve tüm bunları, alınan örnekle DNA analizini gerçekleştiren ve son olarak kullanıcıya ilgili genetik raporları gönderen 24Genetics’e iade eder.
Bununla birlikte, kullanıcının halihazırda bir genetik HAM VERİSİ (genetik ham verilerini içeren bir dosya) varsa, 24Genetics tarafından sağlanan hizmet, söz konusu dosya ışığında, kullanıcının sözleşme yaptığı belirli genetik raporları detaylandırmak ve bunları kendisine göndermekle sınırlı olacaktır.
24Genetics tarafından gerçekleştirilen genetik testler ve raporlar bundan böyle SÖZLEŞMELİ ÜRÜNLER olarak anılacaktır.
2. SÖZLEŞMELİ ÜRÜNLER’in fiyatları web sitesinde listelenen fiyatlar olacaktır.
3. 24Genetics herhangi bir şart veya koşul olmaksızın fiyatları değiştirebilir ve değişiklik web sitesinde göründüğü andan itibaren kullanıcı için bağlayıcı olacaktır.

 

6. SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÜRÜNLERİN (24GENETICS TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER) SÖZLEŞME PROSEDÜRÜ

1. Hizmetlere ilişkin tüm sözleşme süreci, 24Genetics tarafından bu amaçla geliştirilen ve https://24genetics.com adresinde yer alan web sitesi aracılığıyla tamamen elektronik bir şekilde yürütülecektir; ve kullanıcının seçimine bağlı olarak İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce veya Lehçe dillerinde gerçekleştirilecektir.
Yukarıda bahsi geçen web sitesinde, başvuru sahibi 24Genetics’in çevrimiçi mağazasına erişecek ve burada görünen elektronik formu dolduracak, kimliği için gerekli verilerden (ve uygun olduğunda, kullanılan temsilin belirtilmesi), vergi ve faturalama düzenlemelerinin gerektirdiği verilere, hizmetin sağlanması için gerekli verilerin dahil edilmesi (talep edilen SÖZLEŞMELİ ÜRÜNÜN ve teslimat yerinin belirtilmesi) ve ödeme (ödeme yönteminin seçimi ve satın alma onayı) dahil olmak üzere.
2. Kullanıcı, sözleşme prosedürünün başlatılması için formda sağlanan tüm verilerin doğru, güncel ve gerçeğe uygun olduğunu kendi sorumluluğu altında beyan ve garanti eder. Sonuç olarak, kullanıcı tarafından sağlanan verilerin güncellenmemesi, yanlış veya hatalı olması veya herhangi bir şekilde gerçeğe uymaması nedeniyle, sağlanan bilgiler için 24Genetics’e veya üçüncü taraflara verilen doğrudan veya dolaylı zararların yanı sıra, yapılan yanlış veya hatalı beyanlardan yalnızca kullanıcı sorumlu olacaktır.
3. Hizmetler haftanın her günü, günde yirmi dört saat talep edilebilir. Sistem bakımı veya başka herhangi bir nedenle hizmetleri kesintiye uğratma hakkına tabidir.

 

 

7. HIZMETLERE KIMLERIN ERIŞEBILECEĞININ SINIRLANDIRILMASI (KULLANICILAR)

1. Gerçek kişiler kullanıcı olabilir (ve bu nedenle hizmetleri talep edebilir), asla tüzel kişiler olamaz.
2. İspanya dışında ikamet etmesi durumunda, kullanıcı, DNA’mızın ikamet ettiği ülkeden gönderilmesiyle ilgili yasaklar veya kısıtlamalar veya genel olarak 24Genetics’e talep edilenler gibi genetik hizmetlerin sözleşmesiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili yasaklar veya kısıtlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasal yasağa veya kısıtlamaya tabi olmadığını kendi sorumluluğu altında beyan ve garanti eder.
3. Hizmet talebi her zaman usulüne uygun olarak tanımlanmış, yasal yaşta ve tam fiil ehliyetine sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır, ancak bu talep kendi adına veya reşit olmayan bir kişi adına yapılabilir veya yasal ehliyetinin kullanılması için temsilini de içeren destek önlemlerine tabi olabilir.
Temsil durumunda:
1º) Kullanıcı, temsil edilen kişinin verilerini (adı ve soyadı ve kimlik numarası) belirtmeli ve onu usulüne uygun olarak tanımlamalıdır;
2º) Kullanıcı ile temsil ettiği kişi arasında karar alma sürecine (24Genetics tarafından sağlanan hizmetlerin sözleşmesi) ilişkin mutlak bir çıkar çatışması olmamalıdır; ve
3) Fiil ehliyeti sınırlı olan bir kişi söz konusu olduğunda müvekkilin karar alma sürecine katılımı iradesinin yeterlilik derecesine veya reşit olmayan bir kişi söz konusu olduğunda reşitliğine (12 yaşından büyük olduğu her durumda varsayılacaktır) bağlı olarak mümkünse, müvekkil yasal temsilcisinin rızasıyla birlikte kendi rızasını da vermelidir. Söz konusu koşullar yerine getirilmediği için müvekkilin karar alma sürecine katılması mümkün değilse, yasal temsilcinin rızası yeterli olacaktır.
4. Kullanıcı, kendi sorumluluğu altında, sözleşme prosedürünün başlatılması için formda bu amaçla sağlanan tüm verilerin doğruluğunu, yani kimliğini, yasal yaşını ve tam fiil ehliyetini; ve temsil durumunda, temsil ettiği tarafın kimliğini, temsilinin gerçekliğini, her ikisi arasında çıkar çatışması olmadığını ve aynı şekilde, varsa, temsil edilen tarafın rızasının ifade edilmemesinin kaynağını garanti eder.
Sonuç olarak, kullanıcı bu bağlamda web sitesi aracılığıyla sağlanan her türlü yanlış veya hatalı bilgiden ve bunun 24Genetics’e veya üçüncü taraflara verebileceği doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan sorumlu olacaktır.
Her halükarda, 24Genetics kullanıcı tarafından sağlanan herhangi bir bilginin doğruluğundan şüphe duyarsa, talep edilen hizmetlere erişimi reddedebilir, bu durumda kullanıcı tarafından önceden yetkilendirilmiş tutarları, bu amaçla kullanıcının hizmetler için ödeme yapmak için kullandığı aynı araçları kullanarak geri ödemeye devam etmek zorunda kalacaktır. 

 

 

8. ÜCRETIN KULLANICI TARAFINDAN ÖDENMESI

24Genetics, ödemesi web sitesinde belirtilen ödeme yöntemlerinden herhangi biri kullanılarak yapılabilecek olan kullanıcı tarafından onaylandıktan hemen sonra hizmetler için ücret almaya devam edecektir.
Her durumda, depozito veya transfer 24Genetics hesabına yatırılana kadar ödeme yapılmış sayılmayacaktır, böylece sözleşme yalnızca 24Genetics ödeme onayını aldığında geçerli olacaktır.
Herhangi bir nedenle, işlem, onu yöneten harici finansal kuruluş tarafından reddedilirse veya hizmetlerin miktarına karşılık gelen tutarın tamamı ödenmemişse, sözleşme askıya alınacak ve kullanıcıya işlemin sonuçlandırılmadığı bildirilecektir.

 

 

 

9. HİZMETİN 24GENETICS TARAFINDAN SAĞLANMASI

24Genetics, verilen siparişin ödemesinin tamamını hesabına aldığına dair kanıtı akredite ettikten sonra, siparişi oluşturan SÖZLEŞMELİ ÜRÜNLERİN teslimatı için aşağıdaki şartlarda ilerleyecektir:

A) Tükürük toplama tüpü içeren SÖZLEŞMELİ ÜRÜNLER ile ilgili olarak:

1. Aşama – TOPLAYICI TÜPÜN TESLİMATI:
24Genetics, gönderinizi en fazla 10 gün içinde işleme koyacaktır (kendi iradesinden kaynaklanmayan gecikmeler hariç) ve gönderi, siparişi elektronik olarak verirken belirtilen adrese teslim edilmelidir.
Nakliye riskleri ve masrafları. 24Genetics, mücbir sebepler veya tesadüfi olaylar haricinde, sözleşmenin tamamlanmasından (siparişin elektronik olarak oluşturulmasıyla) teslimata kadar, gönderilen toplama tüplerinin tamamen veya kısmen kaybolmasından veya imha edilmesinden sorumlu olacaktır.
Nakliye masrafları 24Genetics tarafından karşılanacaktır ve vergiler, resmi harçlar ve gümrükleme ile ilgili masraflar kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
Kullanıcıya gönderilen DNA kitlerindeki kusurları giderme yükümlülüğü. 24Genetics, tedarik edilen DNA kitlerini mükemmel durumda teslim etmeyi taahhüt eder.
Bu amaçla, 24Genetics, kullanıcının kiti teslim aldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde bildirimde bulunması koşuluyla, kusurlu kitleri ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt eder.
Kullanıcının hatası nedeniyle kusurlu olan DNA kitleri bu garanti yükümlülüğünün dışındadır.
2. Aşama: KULLANILMIŞ TÜPÜN 24GENETICS’E GÖNDERILMESI:
Kullanıcı, 24Genetics’in Madrid, Plaza de la Castellana, n.º 95, 28. katta bulunan ofislerine sevkiyattan tamamen kendi sorumluluğu altında ve masrafları kendisine ait olmak üzere sorumlu olacak ve bu sevkiyatı tüpün kullanıcı tarafından teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 30 ay ve tükürüğün tüpe bırakıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştirecektir.
Kullanıcı, sağlanan tükürük örneğinin kendisine veya varsa temsil ettiği kişiye ait olduğunu kendi sorumluluğu altında beyan ve garanti eder.
3. Aşama: GENETIK RAPORUN KULLANICIYA GÖNDERILMESI:
24Genetics tarafından kullanılan tüpün ofislerine ulaştığı tarihten itibaren, 24Genetics, talep edilen genetik rapor(lar)ı kullanıcının siparişi elektronik olarak verirken belirttiği e-posta adresine göndermek için en fazla 9 haftalık bir süreye sahip olacaktır (kullanıcıya usulüne uygun olarak bildirilen teknik sorunlar hariç).
Laboratuvar tükürük örneğini işleyemezse (sağlanan tükürük miktarı yeterli olmadığından veya örnek yeterli miktarda DNA içermediğinden veya işleme sonuçları 24Genetics tarafından istenen doğruluk standartlarını karşılamadığından), 24Genetics aynı örneği kullanıcıya hiçbir ücret ödemeden yeniden işleyecektir. Ve aynı numuneyi işlemeye yönelik bu ikinci girişim başarısız olursa, 24Genetics kullanıcıya, yine kullanıcıya hiçbir ücret ödemeden, kullanıcının ikinci bir numune bırakması için başka bir toplama tüpü gönderme imkanı sunacaktır. Ancak, kullanıcı teklifi kabul ettikten sonra 24Genetics’in ikinci numuneyi işleme girişimleri başarısız olursa, 24Genetics artık ek numune toplama kitleri göndermeyecektir. Ancak böyle bir durumda, kullanıcı 24Genetics’e ödediği tutarın tamamını, nakliye ve taşıma ücretleri düşüldükten sonra geri alma hakkına sahip olacaktır.
Bu iade üzerine kullanıcı, 24Genetics’in hizmetleri için yeni bir talepte başka bir tükürük örneği göndermemeyi kabul eder. Bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda, işlemin başarısız olması halinde, kullanıcı numunenin ikinci kez işlenmesi veya para iadesi hakkına sahip olmayacaktır. 

B) Tükürük toplama tüpü içermeyen SÖZLEŞMELİ ÜRÜNLER için, halihazırda mevcut olan HAM VERİLERDEN elde edilen genetik bir raporla sınırlı oldukları için:

Kullanıcıya usulüne uygun olarak bildirilen teknik sorunlar haricinde, 24Genetics gönderiyi sipariş tarihinden veya varsa, sipariş verilirken eklenmemişse HAM VERİ dosyasının alındığı tarihten itibaren en fazla 9 hafta içinde işleme koyacaktır; ve talep edilen genetik rapor (lar), kullanıcının elektronik olarak sipariş verirken belirttiği e-posta adresine gönderilmelidir.

 

 

 

10. KÂR VE GENETİK ANALİZDEN ELDE EDİLEN MEYVELER ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ HAKKIN HARİÇ TUTULMASI

Kullanıcı, DNA örneğinin katkısının ve genetik verilerinin işlenmesinin kendisine, aynı nitelikteki bilimsel veya eğitsel araştırmalar veya yayınlar üzerinde veya 24Genetics veya onunla ilişkili kuruluşlar veya kişiler tarafından geliştirilen ve bu katkı ve işlemenin katkıda bulunduğu hizmetler veya ürünler üzerinde herhangi bir hak vermediğini bilir ve kabul eder; veya genel olarak, her ikisi de herhangi bir amaç veya kar güdüsünden yoksun olması gerektiğinden, herhangi bir ekonomik fayda elde etme hakkı vermez.

 

 

 

11. GERİ ÇEKİLME HAKKI

Tüketicilerin ve Kullanıcıların Korunması Genel Kanunu’nun gözden geçirilmiş metnini ve diğer tamamlayıcı kanunları onaylayan 16 Kasım tarihli 1/2007 sayılı Kraliyet Kanun Hükmünde Kararnamesi hükümleri uyarınca, kullanıcı cayma hakkını kullanma hakkına sahip olacaktır (akdedilen sözleşmeyi etkisiz bırakma), kararlarını gerekçelendirmeye gerek olmaksızın ve kararlarını gerekçelendirmeye gerek olmaksızın ve kararlarını gerekçelendirmeye gerek olmaksızın ve kararlarını gerekçelendirmeye gerek olmaksızın ve herhangi bir ceza ödemeksizin) sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 takvim günü içinde, sadece EK I olarak eklenmiş olan model cayma formunu doldurarak ve elektronik olarak web sitesi aracılığıyla göndererek: https://24genetics. com adresine gönderebilirsiniz. Her halükarda, bu modelin kullanılması zorunlu değildir, bu nedenle cayma hakkını kullanmak için kullanıcının sözleşmeden cayma kararını açık bir beyanla (örneğin, posta veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bildirmesi yeterli olacaktır.
Bununla birlikte, kullanıcı, hizmetlerin sağlanmasının cayma süresinin sona ermesinden önce başlayabileceğini ve caymanın hizmetin sağlanması tamamen yerine getirildikten sonra gerçekleşmesi durumunda, söz konusu caymanın 24Genetics’e karşı uygulanamayacağını kabul ve beyan eder. Bu nedenle, cayma olasılığı, talep edilen belirli hizmetin 24Genetics tarafından yerine getirilmediği gerçeğine bağlı olacaktır, böylece yalnızca cayma bildiriminin bu süreden önce gerçekleşmesi durumunda, bu hakkın kullanılması geçerli olacaktır.
Kullanıcının cayma hakkını zamanında ve şekilde kullanması durumunda, 24Genetics, 24Genetics’in kullanıcının sözleşmeden cayma kararından haberdar edildiği tarihten itibaren 14 takvim günü içinde, yapılan ödemeler için kullanıcıya geri ödeme yapacaktır. Söz konusu geri ödeme, kullanıcı aksini açıkça belirtmediği sürece, kullanıcı tarafından hizmetler için ödeme yapmak için kullanılan aynı araçlar kullanılarak yapılacaktır. 24Genetics’in kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı paranın kullanılan aynı araçlarla iade edilmesinin mümkün olmaması durumunda, iade için en uygun seçenek aranacak ve tutar depozito olarak kullanıcının tasarrufunda kalacaktır.

 

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GENETİK VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin korunması ve daha spesifik olarak kullanıcının genetik verilerinin korunması, 24Genetics web sitesinde (“GENEL GİZLİLİK POLİTİKASI” ve “GENETİK VERİLERİN KORUNMASI”) görüntülenen ve içerikleri bu GENEL SÖZLEŞME KOŞULLARININ ayrılmaz bir parçası olarak anlaşılacak olan özel belgelerin hükümlerine tabidir.

 

 

 

13. SORUMLULUKLAR

Taraflar, bu genel hüküm ve koşullar kapsamındaki yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerine uymayı taahhüt eder. Taraflardan biri yükümlülüklerinden herhangi birine uymazsa veya diğer tarafın yükümlülüklerine uymasını engellerse, diğer taraf hem dolaylı zararlar hem de kar kaybı için tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır.
Taraflar kişisel olarak maruz kaldıkları ihlallerden sorumlu olacak ve diğer taraf kendisine atfedilemeyen herhangi bir hata, dolandırıcılık veya kusura karşı ve diğer sözleşme tarafına atfedilebilen bu tür ihlallerden kaynaklanan herhangi bir zarara karşı tazmin edilecektir.
Özellikle, 24Genetics, web sitesinin geçici olarak kullanılamaması durumunda, bunun teknik güncelleme veya bakım nedenlerinden veya 24Genetics’in kontrolü dışındaki nedenlerden veya doğal afetlerden, mücbir sebeplerden, İnternet erişim sorunlarından veya 24Genetics’in özenli ve makul yönetiminin ötesindeki teknolojik sorunlardan kaynaklanması durumunda sorumlu olmayacaktır. Tüm bu durumlarda, 24Genetics’in kontrolü ve gerekli özeni göstermesi dışında, kullanıcının uğradığı zararlar için kullanıcıya herhangi bir tazminat ödenmeyecektir.

 

 

 

14. KISMİ GEÇERSİZLİK

Genel bir kural olarak, bu genel sözleşme koşullarının bir kısmının yargı yoluyla hükümsüzlüğünün ilan edilmesi, tamamının hükümsüzlüğünü gerektirmez, böylece bu hüküm ve koşullar kalan kısımlarda geçerli olmaya devam eder. Bu durumda, etkilenen madde veya maddeler, bu genel sözleşme koşullarının amaçladığı etkileri koruyan başka bir madde veya maddelerle değiştirilecektir.

 

 

15. UYGULANABİLİR MEVZUAT

24Genetics ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın İspanya kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. 

 

16. YARGI YETKİSİ VE YERİ

Taraflar, bu sözleşmenin varlığı, geçerliliği veya feshi veya yorumlanması veya yürütülmesi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için Madrid şehri Mahkemeleri ve Mahkemelerinin yargı yetkisine ve yetkisine, bunlara karşılık gelebilecek diğer yargı yetkilerinden açık ve resmi feragat ile teslim etmeyi kabul ederler.

 

EK I: GERİ ÇEKİLME BELGESİ
AD VE SOYAD :
Kimlik kartı/kimlik kartı:
Adres
Adres
“24GENETICS, S.L.”
Müşteri Hizmetleri
N.I.F. N.º B86093812
Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. kat, Madrid (P. C. 28046)
Telefon +34 910 059 099
E-posta: [email protected]

Konu: VAZGEÇME HAKKININ KULLANILMASI

Bu belge vasıtasıyla, Tüketicilerin ve Kullanıcıların Korunması için Genel Kanun ve diğer tamamlayıcı kanunların gözden geçirilmiş metnini onaylayan 16 Kasım tarihli 1/2007 sayılı Kraliyet Kanun Hükmünde Kararnamesinde […] tarihinde İnternet üzerinden “24GENETICS, S.L.” ile akdedilen hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme ile ilgili olarak belirlenen cayma hakkını kullanıyorum.
Size iletmekte olduğum karar, yukarıda belirtilen yönetmeliğe uygun olarak sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 takvim günü içinde uygulanmaktadır.
[…] adresinde, […] tarihinde.

S.D. (yalnızca bu formun kağıt üzerinde sunulması halinde): […].

 

Belgenin bu Türkçe versiyonu sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup hukuki bir değeri yoktur, dolayısıyla bu sözleşmenin hukuki bağlayıcılığı olan tek versiyonu İspanyolca olarak hazırlanan ve https://24genetics.es/condiciones-generales-de-contratacion/ adresinden ulaşılabilecek olan versiyonudur.

  0
  Arabası
  Sepetiniz boş
   Calculate Shipping
   Apply Coupon